Помогите разобраться с банковским кредитом. Автомобиль, кредит в долларах, не смогли выплачивать

Автор:
Опубликовано: 3389 дней назад (14 июля 2012)
Блог: Юристы
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Помогите разобраться с банковским кредитом. Автомобиль, кредит в долларах, не смогли выплачивать после повышения курса, автомобиль банк забрал. Что будет дальше? Пока банк ничего не присылает в письменном виде а пеню насчитывает.
Господа юристы, очень нужна помощь. Много лет назад мужчиной была приобретена однокомнатная | Посоветуйте что делать эсли задерживают заработную плату и какие шансы чегото добиться?
0 # 14 июля 2012 в 10:39 0

Взгляните на

 І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

                         Р І Ш Е Н Н Я
                  КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

             у справі за конституційним зверненням
           громадянина Степаненка Андрія Миколайовича
       щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23
        статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18,
            частини третьої статті 22 Закону України
          "Про захист прав споживачів" у взаємозв'язку
           з положеннями частини четвертої статті 42
             Конституції України (справа про захист
               прав споживачів кредитних послуг)


м. Київ                                        Справа N 1-26/2011
10 листопада 2011 року
N 15-рп/2011

Думаю есть смысл стоять на курсе доллара в момент заключения кредита

0 # 14 июля 2012 в 10:39 0

 
«...Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання
1. Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.».
А тепер щодо наведених витягів із Цивільного кодексу України. Законодавчого визначення, що таке «непереборна сила» та «інші обставини, які мають істотне значення», немає. Отже, на думку, шалене зростання курсу долара є непереборною силою або іншою обставиною, які мають істотне значення.

0 # 14 июля 2012 в 23:43 0


Витяги із Господарського кодексу України:
«...Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання
...3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється приймати акти та вчиняти дії, які усувають конкуренцію або необґрунтова-но сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності, чи запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством. Законом можуть бути встановлені винятки з цього правила з метою забезпечення національної безпеки, оборони чи інших загальносуспільних інтересів.»;
«... Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання
...2. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері гос-
подарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції. У разі порушення цієї вимоги органи державної влади, до повноважень яких належить контроль та нагляд за додержанням антимонопольно-конкурентного законодавства, а також суб'єкти господарювання можуть оспорювати такі акти в установленому законом порядку...»;
«...Стаття 32. Недобросовісна конкуренція Недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії, що кваліфікуються відповідно до частини першої цієї статті. Недобросовісна конкуренція тягне за собою юридичну відповідальність осіб, якщо їх дії мають негативний вплив на конкуренцію на території України, незалежно від того, де вчинено такі дії...».
Витяг із Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
«...Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності
1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність.».
Витяги із Цивільного кодексу України:
«...3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.».

0 # 15 июля 2012 в 13:53 0

Валентина! обратитесь к юристам, к-рые специализируються на кредитных договорах. ньюансов в каждом конкретном случае много. после решения Конституционного суда, на к-рое Григорий дал ссылку -работать против банков будет намного легче, тем более что покупка машины в кредит по практике оформлялась именно как споживчий кредит.

0 # 15 июля 2012 в 22:05 0

Реальные перспективы по Вашему делу: до окончания срока кредитования банк будет в обязательном порядке насчитывать проценты за пользование кредитными средствами, возможно в повышенном размере, если это обусловлено в кредитном договоре, пеня, возможно и 3% годовых. Это в общем - не имея перед собой текста договора, невозможно все учесть. Мой совет:проверьте,не включил ли банк при заключении договора в сумму кредита страховые платежи за весь период кредитования,обычно это 7 лет.

0 # 16 июля 2012 в 05:52 0

Если машина уже реализована-поинтересуйтесь, где эти деньги.

0 # 16 июля 2012 в 06:42 0

Деньги поступили на счет как оплата задолженности. Страховка платилась отдельно.  Для того чтобы списать пеню после реализации машины они предложили погасить единоразово сумму которую мы всеравно ме ногли погасить. После этого ничего  не известно банк ничего не сообщает и не предлагает.

0 # 16 июля 2012 в 15:06 0

Валентина, такие дела должен сопровождать юрист с банковской специализацией. Повторяю, без договора , графика погашения, договоров о внесении изменений в основной договор,без договора залога - ни один юрист  "на пальцах" не разрулит эту ситуацию.

0 # 18 июля 2012 в 06:46 0

Пример : пеню взыскали с Вас за какой период ? Законно - только за год.Опять же : как проходила реализация авто ? В залоговом договоре должна быть описана процедура обращения взыскания на предмет залога, там много специальных нюансов.

0 # 18 июля 2012 в 07:53 0

Я так понимаю, что если сумма, вырученная от продажи авто не погасила полностью кредитную задолженность, если срок кредитования (не путать со сроком кредитного договора!) еще тянется, - скоро Вы получите иск банка о взыскании остатка задолженности по кредиту. Вот тогда юрист и должен проверить все эти обстоятельства, начиная с передачи машины в заклад (когда ее у Вас изьяли и при каких обстоятельствах).

0 # 18 июля 2012 в 16:07 0

Если банком было допущено много нарушений - можно подавать встречный иск о расторжении кредитного договора,это единственное, что остановит начисление процентов. А пеню Вам будут насчитывать до полного возврата суммы долга.

0 # 18 июля 2012 в 21:19 0

Аваль. Я и жду чтобы прислали официальное письмо а они все  вопросы задают  только по телефону. Вы не можете подсказать какой текст письма должен быть чтобы они дали сведения по договору в письменном виде?

0 # 19 июля 2012 в 06:36 0

Произвольный : письменно попросите указать сумму Вашей задолженности по состоянию на момент обращения (тело кредита, проценты, пеня - все с обязательной ссылкой  на период начисления).

← Назад

 


 
Юриспруденция - консультации юристов, найти адвоката © 2021
Грибные места