В 2002 году старушка составляется завещание на племянника. В 2005 завещатель его отменяет.

Автор:
Опубликовано: 3385 дней назад (16 июня 2012)
Блог: Юристы
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0

В 2002 году старушка составляется завещание на племянника. В 2005 завещатель его отменяет. В 2008 пишет завещание на соседку которая за ней ухаживала. Племянник навещал редко и помощи не оказывал. В 2009 году завещатель умерает и сейчас племянник подал иск об отмене последнего завещания. При этом стандартно утверждает что при составлении завещания завещатель не осознавала своих действий.

Вопрос по гарантийному ремонту. | Подскажите, пожалуйста, в каком законе прописано об освобождении предпринимателей-пенсионеров
0 # 16 июня 2012 в 22:37 0

Я на стороне соседки на которую составлено последнее завещание.  На что посоветуете обратить внимание. У кого была практика подскажите тонкости. Заранее спасибо.

0 # 16 июня 2012 в 22:37 0

Сложно сказать ! В судебном порядке возможно опротестовать данные требования об отмене последнего завещания! Но что на это говорит закон. Да я тоже на стороне соседки ну а где свидетели что племянник не навещал завещательницу и не ухаживал за ней! Если в суд будут предоставлены все доказательства  и если он умышлено не оказывал помощи своей тети- возможно завещание отменят!

0 # 24 июня 2012 в 08:58 0

Все зависит от того как правильно суд применит нормы права, судебную практику, какие требование в иске, встречные иски, доказательства, пока будете разбираться подайте в суд иск об обеспечении его - наложить арест на спорное имущество.

0 # 25 июня 2012 в 18:12 0

Стаття 1257. Недійсність заповіту
1. Заповіт,  складений особою,  яка не мала на  це  права,  а  також  заповіт,  складений  з  порушенням вимог щодо його форми та  посвідчення, є нікчемним.
2. За  позовом  заінтересованої  особи  суд  визнає   заповіт  недійсним,  якщо буде встановлено,  що волевиявлення заповідача не  було вільним і не відповідало його волі

Оскільки заповіт є правочином, то на нього поширюється і дія статті 215 ЦК україни, а самеСтаття 215. Недійсність правочину

1. Підставою недійсності правочину є  недодержання  в  момент
вчинення  правочину  стороною  (сторонами) вимог,  які встановлені
частинами першою - третьою,  п'ятою та  шостою  статті  203  цього
Кодексу.

2. Недійсним є правочин,  якщо його  недійсність  встановлена
законом   (нікчемний  правочин).  У  цьому  разі  визнання  такого
правочину недійсним судом не вимагається.
Статтею 203 передбачено:

0 # 26 июня 2012 в 11:01 0

Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для
чинності правочину
1. Зміст  правочину  не може суперечити цьому Кодексу,  іншим
актам  цивільного  законодавства,  а   також   моральним   засадам
суспільства.

2. Особа,  яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг
цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення  учасника  правочину  має  бути  вільним   і
відповідати його внутрішній волі.

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

0 # 3 июля 2012 в 07:06 0

А також, у Вашому випадку:

Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною
фізичною особою, яка у момент його вчинення не
усвідомлювала значення своїх дій та (або) не
могла керувати ними

1. Правочин,  який  дієздатна фізична особа вчинила у момент,
коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та  (або)  не  могла
керувати ними,  може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї
особи,  а в разі її смерті - за позовом інших осіб,  чиї  цивільні
права або інтереси порушені.
2. У разі наступного визнання  фізичної  особи,  яка  вчинила
правочин, недієздатною позов про визнання правочину недійсним може
пред'явити її опікун.
3. Сторона,  яка  знала  про  стан  фізичної  особи  у момент
вчинення правочину,  зобов'язана відшкодувати їй  моральну  шкоду,
завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину.

0 # 4 июля 2012 в 15:22 0

Тому, на підставі наведенного вище в судовому засіданні повинно бути доказано, що особа яка склала заповіт не освідомлювала знаення своїх дій. Постановою Пленуму ВСУ від 30.05.08. № 721. При вирішенні спору про право на спадщину осіб,  які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК про те, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Зазначений п'ятирічний строк повинен виповнитися на момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім'єю до набрання чинності цим Кодексом.

0 # 12 июля 2012 в 13:01 0

А також, 18. Заповіт, складений особою до визнання її недієздатною, не може бути змінено чи скасовано її опікуном.
За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо він був складений особою під впливом фізичного або психічного насильства, або особою, яка через стійкий розлад здоров'я не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Для встановлення психічного стану заповідача в момент складання заповіту, який давав би підставу припустити, що особа не розуміла значення своїх дій і (або) не могла керувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну експертизу (стаття 145 ЦПК).

0 # 13 июля 2012 в 18:23 0

На цих підставах позивач повинен довести всі ці факти шляхом проведення посмертної судово-психіатричної експертизи та встановити в судовому порядку факт (що має юридичне значення) проживання однією сімєю та виконіння їм обовязків як члена сімї... До цього ж рекомендую переглянути Реєстр судових рішень, повязаних з розглядом данних справ.З повагою, Шевчукова Р.В.  

0 # 19 июля 2012 в 15:25 0

Вказана експертиза проводиться на підставі медичних документів заповідача....

0 # 19 июля 2012 в 22:09 0

http://reyestr.court.gov.ua/Review/2030731   http://reyestr.court.gov.ua/Review/7786273   http://reyestr.court.gov.ua/Review/12831277   http://reyestr.court.gov.ua/Review/13241790  http://reyestr.court.gov.ua/Review/13635073

← Назад

 


 
Юриспруденция - консультации юристов, найти адвоката © 2021
Грибные места