Здравствуйте,подскажите пожалуйста!Я работаю на предприятии,у меня двое детей(14 лет и

Автор:
Опубликовано: 3392 дня назад (11 июля 2012)
Блог: Юристы
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Здравствуйте,подскажите пожалуйста!Я работаю на предприятии,у меня двое детей(14 лет и 3 года).Мне положен детский отпуск или он положен матерям-одиночкам?
Всем привет. | Зваільнення за прогул! Колеги у мене така ситуація: Людина не зявляється на роботі з 01.07.
0 # 11 июля 2012 в 03:46 0

Да, Вам положен отпуск до 15 дней в год, как имеющей 2-х детй.

0 # 11 июля 2012 в 03:46 0

Відповідно до  ст.  19   Закону   України   "Про   відпустки"

( 504/96-ВР ) жінці,  яка працює і має двох або більше дітей віком

до 15 років,  щорічно  надається  додаткова  оплачувана  відпустка

тривалістю   10   календарних  днів  без  урахування  святкових  і

неробочих днів.

0 # 12 июля 2012 в 05:02 0


    Відповідно до  статті  19  Закону  України  "Про   відпустки"

( 504/96-ВР ) жінці,  яка працює і має двох або більше дітей віком

до 15  років,  або  дитину-інваліда,  або  яка  усиновила  дитину,

одинокій  матері,  батьку,  який виховує дитину без матері (у тому

числі й  у  разі  тривалого  перебування  матерів  в  лікувальному

закладі),  а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із

прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка

тривалістю   10   календарних  днів  без  урахування  святкових  і

неробочих днів (стаття  73  Кодексу  законів  про  працю  України)

( 322-08 ).


    За наявності  декількох підстав для надання цієї відпустки її

загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.


    Що стосується   надання   соціальної   додаткової   відпустки

одиноким  матерям,  то  визначення  "одинокої  матері"  наведено у

пункті 9 постанови Пленуму Верховного Суду України  "Про  практику

розгляду судами   трудових   спорів"   від   06.11.92   р.   N   9

( v0009700-92 ) та пункті 5 частини тринадцятої статті  10  Закону

України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ).


    Так згідно  з  постановою  Пленуму  Верховного  Суду  України

( v0009700-92 )  одинокою  матір'ю  слід  вважати  жінку,  яка  не

перебуває  у  шлюбі  і  у  свідоцтві  про  народження  дитини якої

відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено  у

встановленому порядку за вказівкою матері;  вдову; іншу жінку, яка

виховує і утримує дитину сама.


    Оскільки пункт 5 частини тринадцятої статті 10 Закону України

"Про відпустки" ( 504/96-ВР ) визначає одиноку матір як таку,  яка

виховує дитину без батька,  факт утримання (аліменти) для  надання

відпустки значення не має.


    Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері:

жінка,  яка не перебуває у шлюбі  і  у  свідоцтві  про  народження

дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька

зроблено у  встановленому  порядку  за  вказівкою  матері;  вдова;

жінка,  яка  виховує  дитину  без батька (в тому числі і розлучена

жінка, яка виховує дитину без батька).


   

0 # 19 июля 2012 в 05:22 0

На думку  колегії   Верховного   Суду   України   (лист   від

31.03.98 р.  N 1-11/94),  в останньому випадку (жінка, яка виховує

дитину без батька) йдеться про жінку,  яка не перебуває у шлюбі, а

батьком її дитини зазначена конкретна особа, та розлучену жінку.


    Оскільки у  наведеному  у  листі  випадку  жінка  перебуває у

шлюбі,  то права на соціальну додаткову відпустку  за  статтею  19

Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) вона не має.


    Слід зазначити,  що  стаття  157  Сімейного  кодексу  України

( 2947-14 ) визначає,  що  питання  виховання  дитини  вирішується

батьками спільно.  Той із батьків, хто проживає окремо від дитини,

зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право  на  особисте

спілкування з нею.


    Статтею 158   Сімейного   кодексу   України   (   2947-14   )

передбачено,  що за заявою матері,  батька дитини орган  опіки  та

піклування   визначає   способи   участі  у  вихованні  дитини  та

спілкуванні з нею того із батьків, хто проживає окремо від неї.


    У разі ухилення  батька  від  виконання  своїх  обов'язків  з

виховання  дитини  мати має право звернутися до суду з позовом про

позбавлення його батьківських прав.


Директор Департаменту                                 О.Товстенко

← Назад

 


 
Юриспруденция - консультации юристов, найти адвоката © 2021
Грибные места